Home » Poskytovaná řešení » Bezpečná komunikace

Bezpečná komunikace

V současném, úzce propojeném světě není možné komunikační systémy izolovat od možnosti propojovat se s okolím, prostřednictvím internetu si  vyměňovat informace, sdílet data v rámci firemních sítí nebo využívat stále populárnější cloudové služby.

Dalším fenoménem je nástup outsourcingu. Zákazník využívající tyto služby se dostává do situace,  kdy se o jeho systémy stará outsourcingový partner, který může mít přístup k citlivým informacím. 

Ano, vše je o důvěře. Otázkou je, zda si můžeme dovolit slepě důvěřovat poskytovatelům služeb, které využíváme, partnerům s kterými spolupracujeme, různým dodavatelům a v neposlední řadě i vlastním zaměstnancům. Nemusí jít vždy o záměr, ale statistika hovoří jasně: největší problémy a škody v oblasti IT bezpečnosti jsou dlouhodobě způsobovány nedbalostí, nedodržováním firemních procesů a neumyslným jednáním, které může firmy výrazně poškodit.

Citlivá data

Další oblastí, kde pozorujeme výrazný nárůst bezpečnostních i ekonomických rizik je zneužití přístupu k citlivým informacím. Citlivé informace se dále prodávají a zneužívají ať už v rámci konkurenčního boje či průmyslové špionáže, tak i k nelegálnímu obohacování jednotlivců či organizovaných skupin (fraud).

Ve světě komunikační bezpečnosti platí dvojnásob známé rčení: "Důvěřuj, ale prověřuj!"

Máte alespoň představu, co se ve vaší datové síti opravdu děje? Kudy proudí citlivá data, jaké informace síť opouští a jaké aplikace komunikují směrem ven? Každý IT manažer se snaží zabezpečit datovou síť zejména proti průniku z venku různými firewally, IPS/IDS systémy a podobně. Máte ovšem nástroje na to, abyste věděli která data vaši síť opouští, zda to odpovídá interním procesům, umíte detekovat neznámý malware a jste schopni reagovat na nedbalost vašich zaměstnanců.

Hlavním předpokladem bezpečné komunikace je vizibilita na všech úrovních od aplikační až po linkovou vrstvu, zmapování datových toků a identifikace nechtěné komunikace a komplexní inspekce obsahu přenášených dat.

Díky naší spolupráci se společností Fidelis Security dokážeme nabídnout zákazníkům komplexní řešení této problematiky a to v reálném čase a až do vysokých rychlostí.


net.pointers s.r.o. >> Litvínovská 609/3 >> 190 00 >> Praha 9 >> +420 226 531 833 >> info@netprotection.cz