Home » Služby » Bezpečnostní testy a analýza

Bezpečnostní testy a analýza

Služby bezpečnostní analýzy zahrnují soubor testů, které mají za cíl prověřit úroveň komunikační bezpečnosti ve společnosti. K tomu, abychom komplexně prověřili bezpečnostní rizika v rámci komunikačních systémů, používáme pro sběr dat síťové sondy, které dokáží analyzovat kompletní datovou komunikaci včetně obsahu. V rámci bezpečnostní analýzy se zaměřujeme nejen na obvyklá bezpečnostní rizika, ale též dokážeme rozšířit rozsah testů o specifickou problematiku, která vyplývá z aktuálních potřeb zákazníka.

V rámci bezpečnostní analýzy provádíme též testy datového provozu na přítomnost osobních identifikačních údajů, přítomnost citlivých zdrojových kódů, přítomnost databází a jiných datových struktur, testy detekce citlivých dokumentů, test výskytu citlivých klíčových slov z oborového slovníku, prověření komunitních sítí,  peer-to-peer sítí a aplikace pro vzdálenou správu.

Report a doporučení bezpečnostní analýzy

Výstupem prověření bezpečnostních rizik je podrobný analytický report, který obsahuje základní technologická doporučení, jako jsou konfigurační změny pravidel síťového provozu, filtrace protokolů, eliminace nevhodných aplikací, zajištění šifrovaného provozu a podobně. Součástí analýzy jsou též praktická doporučení nasazení nových způsobů monitoringu detekce a inspekce síťového provozu s důrazem na přítomnost citlivých informací v nejrůznějších formách datového provozu.  

Závěrečná doporučení této bezpečnostní analýzy obsahují zhodnocení míry rizik detekovaných anomálií a problémů včetně možných dopadů na bezpečnost komunikace ve společnosti a ochranu osobních údajů klientů i zaměstnanců. Součástí je též soubor doporučených konkrétních opatření, která mají za cíl  minimalizovat zjištěná bezpečnostní rizika.


net.pointers s.r.o. >> Litvínovská 609/3 >> 190 00 >> Praha 9 >> +420 226 531 833 >> info@netprotection.cz