Home » Poskytovaná řešení » Inteligentní forenzní analýza

Inteligentní forenzní analýza

Vidět a vědět bez následné analýzy získaných informací je pouze poloviční úspěch. V případě odhalení nedovolené aktivity je potřeba zajistit i důkaz o zaznamenané aktivitě. Důkazový materiál vám potom dává možnost detailně studovat zjištěnou situaci a následně navrhnout ochranná opatření pro zamezení a opakování další nepovolené aktivity. Získaná forenzní data mohou být též použita jako legitimní důkazní materiál v případě soudního postihu pachatele nedovolené činnosti.

Průběh forenzní analýzy

Typický průběh forenzní analýzy začíná tak, že se nejprve definuje problém, určí cíle analýzy a vyberou se data, která se budou zkoumat. Poté následuje fyzické zajištění vybraných dat a analýza, která se podařilo získat (lámání hesel, dešifrování,…). Pak je forenzní audit hotov a připraven k interpretaci.

Forenzní analýza má tedy jasný cíl, je nutné zanalyzovat data a určit kdy, kdo a jak způsobil bezpečnostní incident.

Naše analytické nástroje vám poskytnou potřebné forenzní data a pomůžeme vám i s jejich vyhodnocením.


net.pointers s.r.o. >> Litvínovská 609/3 >> 190 00 >> Praha 9 >> +420 226 531 833 >> info@netprotection.cz