Home » Služby » Konzultace

Konzultace

V rámci konzultací nabízíme zejména odborné vyhodnocení bezpečnostních rizik. Navrhneme opatření na eliminaci těchto bezpečnostních problémů v oblasti změn konfigurace komunikačního prostředí, úpravu interních procesů ve společnosti či doporučení instalace nástrojů a technologií vhodných pro eliminaci bezpečnostních rizik.

Součástí našich konzultačních služeb je i pravidelné vyhodnocování bezpečnostních incidentů, které jsou detekovány bezpečnostními systémy zákazníka,  jejich další klasifikace a zpracování. Zajišťujeme též forenzní data, která slouží ke zpětné rekonstrukci detekovaného incidentu a na základě získaných informací navrhujeme nutná opatření, jak technická tak procesní. 


net.pointers s.r.o. >> Litvínovská 609/3 >> 190 00 >> Praha 9 >> +420 226 531 833 >> info@netprotection.cz