Home » Služby » Realizace projektů

Realizace projektů

Realizace projektů v případě dodávky bezpečnostních technologií zahrnuje následující kroky:

 • příprava projektu a návrh projektového plánu 
 • stanovení požadavků na  součinnost a jmenování odpovědných garantů projektu na straně dodavatele i zákazníka, nastavení eskalačních procedur
 • definice potřebných prerekvizit na straně zákazníka (požadavky na fyzické umístění jednotlivých prvků systému, konfigurace síťového prostředí, požadavky na nastavení aktivních prvků, které s bezpečnostní technologií spolupracují, VPN přístup a podobně).
 • odsouhlasení časového harmonogramu projektu s přesně specifikovanými požadavky na součinnost, časovou koordinaci jednotlivých kroků projektu a plán kontrolních schůzek projektového týmu
 • návrh a schválení metodiky i rozsahu akceptačních testů 
 • dodávka jednotlivých komponent systému a jejich kontrola
 • fyzická instalace systému do zákaznického prostředí
 • konfigurace systému dle požadované specifikace
 • konfigurace návazných IT systémů pokud je třeba
 • provozní a výkonové testy
 • odstranění zjištěných závad, pokud nějaké byly identifikovány během provozních testů
 • provedení závěrečných akceptačních testů za účasti zákazníka
 • dodávka dokumentace projektu
 • vyškolení obsluhy
 • předání do provozu

net.pointers s.r.o. >> Litvínovská 609/3 >> 190 00 >> Praha 9 >> +420 226 531 833 >> info@netprotection.cz