Home » Poskytovaná řešení » Vynucení bezpečnostních politik a zajištění firemních procesů

Vynucení bezpečnostních politik a zajištění firemních procesů

Většina velkých společností a korporací má přesně definované procesy, podrobně zpracovanou bezpečnostní politiku, tak aby byly kompatibilní se závaznými normami a vyhláškami. Otázkou ovšem je, jak jsou opravdu firemní procesy dodržovány, zda firma svoji detailně zpracovanou bezpečnostní politiku respektuje.

Pokud společnost nemá nástroje, jak zjistit reálný stav a možnost vynutit dodržování politik a procesů, tak to většinou znamená, že dodržování závazných norem deklaruje pouze většinou na papíře a realita je poněkud odlišná.

Citlivé informace

Firemní procesy a bezpečné nakládání s citlivými informacemi či osobními daty se většinou vztahuje ke způsobu bezpečné komunikace mezi jednotlivými pracovními týmy, odděleními, divizemi a zákazníky nebo dodavateli. Na základě těchto informací lze celkem přesně nastavit pravidla komunikace a neumožnit komunikovat jiným způsobem.

Dáme vám nástroje, které zajistí kontrolu nad dodržováním procesů, pravidel a bezpečnostních politik v rámci vaší společnosti. 


net.pointers s.r.o. >> Litvínovská 609/3 >> 190 00 >> Praha 9 >> +420 226 531 833 >> info@netprotection.cz